Bewindvoering Haarlem

EVI Bewindvoering HaarlemBewindvoering (ook wel beschermings­bewind of onder­bewind­stelling genoemd) is een maatregel om mensen met financiële problemen te beschermen. Soms kunnen mensen vanwege lichamelijke, geestelijke of sociale redenen hun financiële admini­stratie niet meer zelf regelen. U kunt zelf een verzoek tot onder­bewind­stelling indienen, maar dit kan ook gedaan worden door uw partner, één van uw naaste familie­leden of de zorg­instelling waar u verblijft. Een kanton­rechter bepaalt uiteindelijk of een bewind­voerder uw financiële belangen gaat behartigen. Als dat het geval is, dan neemt vanaf dat moment EVI Bewind het beheer van uw financiën over.

Als u onder bewind staat, wordt alles wat met geld te maken heeft, beheerd door EVI Bewind. Denk aan uw inkomen, toeslagen, schulden en eventueel waarde­volle eigen­dommen zoals een auto of huis. EVI Bewind gaat met de hele admini­stratie aan de slag en maakt in overleg met u en eventueel uw begeleider een budget­plan. Deurwaarders en schuld­eisers kloppen niet langer bij u aan, maar hebben contact met ons. Dat geeft u veel rust.

EVI Bewind biedt u en uw omgeving de zeker­heid dat alle rekeningen op tijd betaald worden. Er ontstaat (weer) structuur doordat u iedere week een vast bedrag op uw rekening gestort krijgt. Er wordt veel stress weg­genomen omdat u niet langer thuis post ontvangt. De druk neemt af, doordat al uw financiële zaken door ons worden behartigd. Dan ontstaat er meestal weer ruimte om u op andere zaken te focussen.

Tarieven Bewindvoering

De vergoedingen voor het uitvoeren van profes­sionele bewind­voering zijn wettelijk bepaald en vast­gesteld door de Staats­secretaris van Veiligheid en Justitie. Onze tarieven staan daarom vast. Voor het aanvragen van bewind, brengt de rechtbank u € 85 aan griffiekosten in rekening. Wanneer uw inkomen minimaal is en u weinig vermogen heeft om de kosten van de bewind­voering en de griffiekosten te voldoen, kunt u een beroep doen op de gemeente waar u woont. EVI Bewind vraagt deze bijzondere bijstand dan voor u aan. Hierdoor draagt u zelf geen of minder kosten voor de bewindvoering.

Tarieven 2021 Alleenstaand Gehuwd / Samenwonend
Maandelijkse kosten zonder schulden € 119,69 € 143,58
Maandelijkse kosten met schulden * € 154,88 € 185,73
Intakekosten € 676,39 € 810,70
Verhuizing, verkoop /ontruiming woning € 422,29 € 422,29
Eindrekening en verantwoording € 254,10 € 304,92
Uurloon extra werkzaamheden € 84,46 € 84,46
* Gehuwd/samenwonend: 1 × zonder schulden + 1 × met schulden € 164,66
Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Uitleg bewindvoering

Budget­beheer Haarlem

EVI Bewindvoering HaarlemBent u (tijdelijk) niet in staat om uw financiële zaken te regelen? Dan is budget­beheer wellicht een oplossing voor u. Budget­beheer houdt in dat EVI Bewind uw financiën gaat beheren, dit gaat dus een stapje verder dan budget­coaching.

U maakt samen met ons een inventa­risatie van uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Wij maken afspraken die worden vastgelegd in een budget­plan. Vervolgens betaalt EVI Bewind maandelijks uw vaste lasten, huishoud­geld, eventuele afbeta­lingen op schulden en maakt reserve­ringen voor onvoorziene uitgaven. Wij ontvangen en beheren uw post. Door middel van budget­beheer wordt voorkomen dat er schulden ontstaan of dat bestaande schulden verder oplopen.

Het doel van budgetbeheer is dus het op orde brengen en houden van een gezonde financiële situatie. Daar zetten wij ons graag samen met u voor in.

Tarieven budgetbeheer

Budgetbeheer via EVI Bewind brengt kosten met zich mee. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en onze tarieven.

Budget­coaching Haarlem

EVI Bewindvoering HaarlemKunt u op zich uw eigen geldzaken regelen maar bent u het overzicht kwijt? Geeft u iedere maand meer geld uit dan er binnenkomt? Dan biedt budget­coaching uitkomst om uw financiën weer op orde en inzich­telijk te krijgen. Samen met EVI Bewind stelt u een budget­plan op dat u houvast biedt om maande­lijks weer rond te komen. Ook laat EVI Bewind zien op welke wijze besparingen mogelijk zijn. Het doel van budget­coaching is u weer zelf­standig uw geld­zaken te laten beheren. De duur van de coaching is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Tarieven budgetcoaching

Budgetcoaching via EVI Bewind brengt kosten met zich mee. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en onze tarieven.

Heeft u direct hulp nodig?
Of wilt u meer weten hoe we u kunnen helpen?

Neem contact op

Heeft u direct hulp nodig?
Of wilt u meer weten hoe we u kunnen helpen?

Neem contact op